OVER PARI

Kosmorama.no

Design av nettside for Kosmorama - Trondheim internasjonale filmfestival. Samarbeid med Eirik Backer.

Arbeid utført som designer i Klapp media.
Jan Ove Iversen | +47 980 06 593 | janove@overpari.no