OVER PARI

Armoni.no

Design av nettsider og printmotiver for høyttalerprodusenten Armoni Acoustics.

Arbeid utført som designer i Klapp.
Jan Ove Iversen | +47 980 06 593 | janove@overpari.no